luokkakolmio

Kaikki Globinetin maailmassa elävät ihmiset kuuluvat johonkin yhteiskuntaluokkaan. Luokkakolmio on malli, jonka avulla eri ammatin edustajat jaotellaan yhteiskunnassa. Jokaisen kansalaisen arvo määräytyy korkeimman edustamansa luokan mukaan – jos siis maatilallinen onkin huomattavan varakas, hän kuuluu “rikkaat”-osioon.

Ihmiset on jaoteltu, sillä heille kuuluu erilaisia oikeuksia luokka-asemansa mukaan. Esimerkiksi maan joutuessa sotatilaan alempiluokkaiset perheet (eli kaikki virkamiehistä alaspäin) joutuvat lähettämään rintamalle jokaisen poikansa. Sen sijaan perheet, jotka kuuluvat joko uskonnollisten johtajien tai rikkaiden piiriin, lähettävät sotaan vain yhden poikansa. Fuusioaatelisten ja aatelisten perheiden ei tarvitse passittaa rintamalle ketään. Monet muutkin yhteiskunnalliset velvoitteet ja edut ovat sidoksissa luokkajakoon.

Perheen arvo määrittyy vanhempien arvon perusteella. Luokkahierarkiassa on mahdollista liikkua suuntaan tai toiseen (esimerkiksi avioliiton kautta), mutta se ei ole yleistä. Erityisesti alempien sosiaaliluokkien edustajat muodostavat valtavia yhteisöjä, joiden sosiaaliset piirit eivät useinkaan ulotu luokkarajojen ulkopuolelle. Samanlaista sulkeutuneisuutta löytyy myös ylempien yhteiskuntaluokkien edustajista, sillä varsinkin aateliset ovat erittäin tarkkoja seurastaan ja perhesuhteistaan.

Hevossuvut

Hevossukujen juuret ulottuvat pitkälle Great Snoutperiumin historiaan. Maata ovat aina hallinneet Shirewood-hevossuvun perilliset. Heidän lähisukulaisiinsa kuuluvat myös Horsefallit, joiden perustama ja omistama Royal Riding Academy on aatelisten virallinen ratsastusseura.

Kuten monen muun aatelissuvun, myös hevossukujen geenit ovat hyvin herkät. Tarkkaan vaalittuja ja sukujen edustajille tyypillisiä ominaispiirteitä ovat punertavat hiukset sekä maidonvalkea iho. Luonteeltaan hevossukujen edustajat ovat lauhkeita ja maltillisia. He omaavat hyvän hahmotuskyvyn ja ovat usein luonteeltaan lempeitä johtajaihmisiä. He eivät ole yhtä ulospäinsuuntautuneita ja seurallisia kuin esimerkiksi lintusukujen edustajat, mutta ottavat silti mielellään oman tilansa ja hallitsevat tilanteita omalla rauhallisella auktoriteetillaan.

Emmett Horsefall perheineen ovat tyypillisiä hevossuvun edustajia. He ovat lähisukua valtaapitäville, joten heidän omistuksessaan on myös paljon maallista omaisuutta. Horsefallien kotitila, Colt’s Head, onkin tyypillinen aateliskartano laajoine tiluksineen ja hyvinhoidettuine hevostalleineen.